top of page

Arctic Borealis Ky:n järjestämien ohjelmien ehdot

Palveluun osallistuminen

Varattujen safarien/ohjelmien lähdöt ovat tiettynä päivänä, tiettynä aikana kuten vahvistettu varausvahvistuksessa. Asiakkaan tulee olla lähtövalmiina kyseisenä päivänä 15 minuuttia ennen ohjelman alkamista sovitussa tapaamispaikassa. Mikäli asiakas ei ole paikalla ajoissa mistä tahansa syystä (esimerkiksi sää-/keliolosuhteet, myöhästynyt lento, sairastuminen tai muut ennalta-arvaamattomat tilanteet), Arctic Borealis Ky ei ole velvollinen palauttamaan maksusuoritusta, antamaan hyvitystä tai järjestämään ohjelmaa uudelleen. Arctic Borealis Ky suosittelee asiakkaitaan pitämään huolta siitä, että heillä on voimassa oleva vakuutus tällaisia tilanteita varten.


LASTEN OSALLISTUMINEN

Arctic Borealis Ky:n järjestämässä palvelussa on lapsille oma erillinen palveluhinnasto, joka on voimassa 4-14 vuotiaille, ja hinta on määritelty ohjelman kuvauksessa. 15-vuotiaita ja sitä vanhempia koskevat aikuisten hinnat. Alle 4-vuotiaat voivat osallistua joillekin safareille ilmaiseksi maksavien aikuisten sylissä, kuten määritelty ohjelman kuvauksessa. Alle 4-vuotiaiden lasten lukumäärä tulee ilmoittaa varauksen yhteydessä.  Lasten iät tulee ilmoittaa varausta tehdessä.

Lasten vanhemmilla on velvollisuus huolehtia, että lapsen ikä ja fyysiset edellytykset ovat varatulle aktiviteetille/palvelulle sopivat ja lapset ovat puettu säähän sopivasti. Talvisin asiakkaat voivat veloituksetta lainata lämpimät talvivarusteet (haalarit, talvikengät). Arctic Borealis Ky voi kieltää lasten osallistumisen safarille terveys- ja turvallisuussyistä (esimerkiksi kova pakkanen).

OSALLISTUMISRAJOITUKSET

Asiakas osallistuu palveluihin aina omalla vastuullaan. Huskysafareita ei suositella raskaana oleville naisille, varsinkaan raskauden alkupuolella, eikä henkilöille, joilla on selkä-, lonkka, ranne- tai jalkavammoja, tai muita terveyteen liittyviä seikkoja joihin esim. tärähtely tai pomput voivat vaikuttaa. Mikäli asiakas haluaa osallistua palveluun suosituksista huolimatta, hän tekee sen omalla vastuullaan, eikä Arctic Borealis Ky tällöin vastaa mahdollisista vahingoista. Asiakkaan tulee tässä tapauksessa allekirjoittaa vastuuvapauslomake ennen ohjelmaan osallistumista.

Varaajan tulee ilmoittaa varauksen yhteydessä mahdollisista terveyteen liittyvistä rajoituksista tai muista seikoista, jotka voivat vaikuttaa ohjelman suorittamiseen. Myös palveluntarjoaja voi kieltää asiakkaan osallistumisen palveluun terveysseikkojen vuoksi.


Palveluun osallistuvan on oltava sellaisessa kunnossa, että palveluun osallistuminen on mahdollista terveyttä vaarantamatta. Mikäli palveluntuottaja on sitä mieltä, että asiakkaan osallistuminen voi aiheuttaa riskin (esimerkiksi henkilölle itselleen, muille asiakkaille, koirille tai henkilökunnalle) palveluntuottaja voi evätä asiakkaalta ohjelmaan osallistuminen. Tällainen riskitekijä voi olla esim. huumaavan aineen vaikutuksen alaisen oleminen.

Varaus- ja maksuehdot

VARAUSEHDOT

Varaus voidaan tehdä puhelimitse tai sähköpostitse Arctic Borealis Ky:n kanssa, tai verkkokaupan kautta. Hinnat sisältävät ALV:n.

Asiakkaalta kysyttyjä tietoja (nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja lasten iät) tarvitaan vain tilauksen tekemiseen ja safarin toteuttamiseen. Kaikki asiakkaan tiedot käsitellään luottamuksellisesti.  Kun varaus tehdään, on sitouduttava varausehtoihin.

 

Varaus on voimassa varauksessa ilmoitetulle henkilömäärälle ja tulee voimaan sitovasti, kun Arctic Borealis Ky on lähettänyt tilausvahvistuksen asiakkaan sähköpostiosoitteeseen. Asiakkaan sähköpostiosoite on välttämätön varausta tehdessä. Asiakkaan tulee tarkistaa varausvahvistus, ja ilmoittaa Arctic Borealis Ky:lle välittömästi mahdollisista virheistä (esim. ajankohta). Jos Arctic Borealis Ky:lle ei ilmoiteta virheestä, pidetään matkustajaa virheestä vastuullisena.

Arctic Borealis Ky pidättää oikeuden muuttaa ohjelmia ja hintoja.

Arctic Borealis Ky ei ole vastuussa mahdollisista virheellisistä hinnoista

 

MAKSUEHDOT

Verkkokaupan kautta ei voi tehdä varauksia ilman maksua. Maksun voi suorittaa verkkopankin kautta tai luottokortilla.
Maksupalvelutarjoaja
Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Paytrail Oyj näkyy maksun saajana tiliotteella tai korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa. Reklamaatiotapauksissa pyydämme ottamaan ensisijaisesti yhteyttä tuotteen toimittajaan.
Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
Puhelin: 020 718 1830
www.paytrail.com

Peruutusehdot

YLEISET PERUUTUSEHDOT

Jos varaus perutaan viimeistään 2 vrk ennen safaria: Arctic Borealis Ky velottaa 15 € peruutusmaksun.   
Jos varaus perutaan alle 2 vrk ennen safaria tai ei saavuta paikalle: Arctic Borealis Ky velottaa 100% hinnasta.


Peruutukset tulee tehdä sähköpostitse info@arcticborealishuskies.com
Arctic Borealis Ky tekee mahdolliset rahanpalautukset 2 viikon sisään peruutuksesta. 

Arctic Borealis Ky:llä on oikeus peruuttaa safari. Ohjelmia voidaan muuttaa sääolosuhteiden vuoksi tai asiakkaan turvallisuuden takaamiseksi.  Jos Arctic Borealis Ky peruuttaa varauksen ylivoimaisen esteen tai Arctic Borealis Ky:n tunnistaman riskin vuoksi (esimerkiksi sää/keliolosuhteet), eikä korvaavaa palvelua voida järjestää, on asiakkaalla oikeus saada varausmaksu kokonaisuudessaan takaisin. Arctic Borealis Ky ei ole kuitenkaan velvollinen maksamaan näissä tapauksissa muuta hyvitystä.

 


OHJELMAA/AKTIVITEETTIA KOSKEVA KORONARAJOITUS

Mikäli asiakas tai Arctic Borealis Ky peruu varauksen Covid-19 liittyvään sairastumisen/karanteenin tai muiden määräysten vuoksi, noudatetaan Arctic Borealis Ky:n yleisiä peruutusehtoja. 

Mikäli asiakkaan varaus jää käyttämättä tartuntalain mukaisen määräyksen, kansallisen tai kansainvälisen maahantulorajoituksen, tai muun henkeen tai terveyteen kohdistuvan riskin vuoksi, asiakkaan on ilmoitettava peruutuksesta välittömästi Arctic Borealis Ky:lle. Asiakkaalla on oikeus siirtää käyttämättä jäänyt varaus Arctic Borealis Ky:n saatavuuskapasiteetin rajoissa ilmoitusta seuraavan 12 kk:n ajanjaksolle. Varauskautta koskeva hintaero tarkistetaan siirron yhteydessä, joten kyseeseen voi mahdollisesti tulla hintaeroa tasaava hyvitys tai lisämaksu.

Arctic Borealis Ky:n vastuu

ARCTIC BOREALIS KY:N VASTUU

Arctic Borealis Ky:llä on asianmukaiset turvallisuus- ja riskienhallintasuunnitelmat ohjelmapalvelujen/aktiviteettien osalta. Palveluntuottamisessa huomioidaan terveyttä ja turvallisuutta koskevat standardit Suomen lakien ja asetusten mukaisesti. Arctic Borealis Ky:llä on voimassa sääntöjen mukainen vastuuvakuutus. Arctic Borealis Ky:llä on oikeus vaatia asiakkaalta turvallisuusmääräysten ja Suomen lakien ja asetusten noudattamista.


ELÄINTEN KÄYTTÖ OHJELMISSA

Kaikissa ohjelmissa/aktiviteeteissa käytetyt eläimet on koulutettu niin pitkälle kuin se on mahdollista. Eläinten käytös ei ole milloinkaan täysin ennakoitavissa ja tästä syystä vaaratilanteiden välttämiseksi osallistujien tulee noudattaa Arctic Borealis Ky:n edustajan antamia turvallisuus- ja muita ohjeita.

MUUT VAHINGOT

Arctic Borealis Ky:tä voidaan pitää vastuussa ainoastaan henkilö- ja aineellisista vahingoista, jotka ovat aiheutuneet onnettomuudesta, joka on seurausta Arctic Borealis Ky:n tai sen henkilökunnan tai alihankkijan virheellisestä toiminnasta tai viallisesta laitteesta.
 

Reklamaatiot ja huomautukset

REKLAMAATIOT JA HUOMAUTUKSET

Mahdolliset valitukset ja huomautukset tulee tehdä välittömästi aiheen ilmaannuttua ohjelman/aktiviteetin aikana, ja/tai välittömästi sen jälkeen Arctic Borealis Ky:n edustalle, jotta Arctic Borealis Ky voi korjata virheen paikan päällä. Jos huomautusta ei ole tehty ohjelman aikana tai kohtuullisessa ajassa, asiakas menettää oikeutensa hinnanalennuksiin tai muihin korvauksiin.
Reklamaatio mahdollisine liitteineen tulee toimittaa: info@arcticborealishuskies.com.

 

Asiakkaan virheestä vastaa asiakas itse, mahdolliset asiakkaan aiheuttamat vahingot ja vahingonkorvaukset korvataan asiakkaan vakuutuksesta, joten asiakkaan vakuutusasiat tulee olla kunnossa.
SOVELLETTAVA LAKI JA RIITATILANTEIDEN RATKAISU

Arctic Borealis Ky:n kanssa tehtävissä sopimuksissa sovelletaan Suomen lakia ja asetuksia. Sopijapuolet pyrkivät ratkaisemaan sopimuksesta syntyneet riidat keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, ristiriidat ratkaistaan Arctic Borealis Ky:n kotipaikan mukaisesti Lapin Käräjäoikeudessa. Asiakas voi viedä asian Kuluttajariitalautakuntaan tai Lapin käräjäoikeuteen.

bottom of page