top of page

TIETOSUOJASELOSTE

1. Rekisterinpitäjä

Nimi:                                  Arctic Borealis Ky

Y-tunnus:                           2201052-5

Osoite:                               Rekikoirantie 1

Postinumero:                     97665

Postitoimipaikka:               POHJASPERÄ

Puhelinnumero:                 0408468227

Sähköpostiosoite:              info@arcticborealishuskies.com

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Yritys:                                Arctic Borealis Ky

Nimi:                                  Lionel Clauser

Osoite:                               Rekikoirantie 1

Postinumero:                     97665

Postitoimipaikka:               POHJASPERÄ

Puhelinnumero:                  0408468227

Sähköposti:                        info@arcticborealishuskies.com

 

 

3. Rekisterin käyttötarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käytetään varauksien tekemiseen, ja huskyohjelmien järjestämiseen ja toteuttamiseen.

 

4. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, ja mahdolliset asiat, jotka tulee ottaa huomioon safaria järjestäessä, kuten lasten iät, tai terveydelliset seikat.

 

6. Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan varauksen kannalta, tämän jälkeen henkilötiedot poistetaan 6 kuukauden sisällä.  

 

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja:

Henkilöltä itseltään varauksen teon yhteydessä.

Tietoja kerätään myös Google Analytics –analytiikkatyökalun avulla.

 

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

 

9. Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käyttäjien henkilötietoja ei yhdistetä kävijätietoihin.

 

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.

Lisätietoa evästeistä:

https://optout.networkadvertising.org/

https://policies.google.com/technologies/cookies

 

 

10. Rekisterin suojaus

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.

Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

 

11. Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

 

12. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

 

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

 

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

 

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

bottom of page